Informatika i Matematika

Početak » MATEMATIKA » I godina

Category Archives: I godina

Advertisements

Logika i skupovi

1-OSNOVNE-OPERACIJE-SA-ISKAZIMA

2-KVANTIFIKATORI

3-SKUPOVIOPERACIJE-SA-SKUPOVIMA

5-FUNKCIJE

Advertisements

Trigonometrija

Trigonometrijske funkcije ostrog ugla

Racionalni algebarski izrazi

1.POLINOMI SA JEDNOM PROMENLJIVOM

2.Transformacije algebarskih izraza

3.1.RASTAVLJANJE NA CINIOCE

3.Operacije sa racionalnim algebarskim izrazima

4.LINEARNE JEDNACINE

5.LINEARNE NEJEDNACINE

6.LINEARNE JEDNACINE I NEJEDNACINE

7.NEKE VAZNIJE NEJEDNAKOSTI

8.LINEARNA FUNKCIJA I NJEN GRAFIK

9.SISTEMI JEDNACINA I PRIMENA -obnavljanje

10.Sistemi linearnih jednacina

Proporcionalnost

1.DIREKTNA I OBRNUTA PROPORCIONALNOST

2. RACUN PODELE

3. RACUN MESANJA

4.Procentni Racun

5. PROST KAMATNI RACUN

6.SLOZEN KAMATNI RACUN

Proporcije formulice

Slicnost

1.SLICNOST TROUGLOVA

2.TALESOVA TEOREMA

3.PRIMENE SLICNOSTI NA PRAVOUGLI TROUGAO

HOMOTETIJA

Slicnost- formulice

Geometrija

Uvod u geometriju Uvod u geometriju- zadaci

Podudarnost trouglova – zadaci

O trouglu – zadaci

O trouglu – teorijske napomene

O cetvorouglu – teorijske napomene

8.KONSTRUKTIVNI ZADACI-cetvorougao

7.KONSTRUKTIVNI ZADACI- trougao

6. ROTACIJA

5. translacija

4. CENTRALNA SIMETRIJA

3.OSNA SIMETRIJA

2.VEKTORI U RAVNI II deo

1.VEKTORI U RAVNI – I deo

Realni brojevi

1. REALNI BROJEVI-OBNAVLJANJE

2.ZAOKRUGLJIVANJE BROJEVA I OBRADA PODATAKA- obnavljanje

4. APSOLUTNA VREDNOST BROJA

3.Deljivost brojeva