Informatika i Matematika

Početak » MATEMATIKA » I godina » geometrija

Category Archives: geometrija

Advertisements

Geometrija

Uvod u geometriju Uvod u geometriju- zadaci

Podudarnost trouglova – zadaci

O trouglu – zadaci

O trouglu – teorijske napomene

O cetvorouglu – teorijske napomene

8.KONSTRUKTIVNI ZADACI-cetvorougao

7.KONSTRUKTIVNI ZADACI- trougao

6. ROTACIJA

5. translacija

4. CENTRALNA SIMETRIJA

3.OSNA SIMETRIJA

2.VEKTORI U RAVNI II deo

1.VEKTORI U RAVNI – I deo

Advertisements