Informatika i Matematika

Početak » SITNICE KOJE ZIVOT ZNAČE » Izrada maturskog rada

Category Archives: Izrada maturskog rada

Advertisements

Izrada maturskog rada

Ovaj članak ima za cilj da bar malo olakša ovaj posao učenicima i mentorima, ukoliko je to moguće. Pošto deo izrade koji se odnosi na struku mora ostati pod nadzorom mentora, evo uputstva kako da učenici samostalno napišu i tehnički obrade svoj rad
50abf5742e600e18a23d59d1f
Maturski rad je stručni rad koji učenik četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja izrađuje na izabranu temu uz pomoć nastavnika – mentora.Svaki učenik ima svog mentora koji ga vodi i usmerava kroz izradu rada. Mentor ga upućuje na izvore informacija bilo da su to knjige, stručni časopisi, katalozi, zbirke propisa, preporuke, enciklopedije ili dr. Pored štampanih izdanja učenici mogu koristiti i sadržaje sa interneta. Tačnost ovih podataka treba uzimati sa rezervom i ukoliko je moguće obavezno ih proveriti. Nakon prikupljanja materijala koji će se koristiti za izradu maturskog rada učenik pristupa proučavanju materijala, pravljenju beleški, razradi teza, struktuiranju svog rada, pisanju i tehničkoj obradi. Naravno, sve se ovo odvija uz stalne konsultacije sa mentorom.

Maturski rad treba da predstavlja skladnu, jasnu, logičku i dobro struktuiranu celinu. Misli treba pažljivo upakovati u rečenice, a rečenice u pasuse. Pasuse naglasiti uvlačenjem prvog reda ili dodavanjem praznog prostora iznad i ispod. Svaka rečenica u pasusu kao i svaki pasus mora se odnositi na obrazlaganje teme maturskog rada. Rad treba pisati jezikom primerenim naučnoistraživačkom radu, odnosno treba izbegavati esejni stil. Nije poželjna upotreba arhaizama, lokalizama, slenga i sl. Posebnu pažnju treba obratiti na pravopis, interpunkciju i greške u kucanju.
Ova uputstva su namenjena svim učenicima završnog razreda, bez obzira na predmet iz kojeg su odabrali temu svog maturskog rada, ali i svima ostalima za izradu seminarskih i drugih pisanih radova.
festivalofbooks
NAPOMENA: Maturske radove kucati obavezno ćirilicom. Ukoliko koristite neku stranu (engleski, latinski i slično) ili neke nazive na stranim jezicima napisati ih u originalu (latinicom), sve ostalo treba da bude na ćirilici.
kako-se-pise-literatura
sablon_za_maturski_rad
Uputstvo_za_maturski_rad
Najčešće greške prilikom izrade referata,seminarskih i maturskih radova

Advertisements